Obsługa zgłoszeń

Zarządzanie operacyjne

Obsługa zgłoszeń i jak szybko zarządzić ich rosnącą liczbą?

Problem 

Zmiana regulacji i niespodziewany wzrost zgłoszeń

Klient w rezultacie zmian obowiązujących regulacji musiał w trybie pilnym zmierzyć się z obsługą zgłoszeń, których miesięczna liczba sięgała kilku tysięcy. Obsługa zgłoszeń wymagała terminowości w realizacji praw podmiotów danych i angażowała osoby z kilku działów. Realizacja praw podmiotów danych (prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania danych czy do przenoszenia danych) obwarowana jest bardzo rygorystycznymi terminami.

Rozwiązanie 

Obsługa zewnętrzna, optymalizacja i automatyzacja procesu

Opracowaliśmy skomplikowany, wieloetapowy proces biznesowy, który angażował wszystkie wymagane zasoby w organizacji tak, aby terminowo realizować żądania podmiotów. W drugim kroku proces ten został przez nas w dużej części zautomatyzowany, a na koniec prowadziliśmy obsługę zgłoszeń i realizowaliśmy je w imieniu klienta. Obsługa zgłoszeń została zoptymalizowana. Wolumeny zgłoszeń były jednymi z większych w Polsce dla tego typu żądań.

Korzyści 

Terminowa obsługa przy minimalnych nakładach

Organizacja w sprawny sposób realizuje żądania podmiotów pomimo relatywnie dużej ilości zgłoszeń. Już w pierwszych tygodniach po wejściu rozporządzenia, terminowo obsłużono około kilka tysięcy takich zgłoszeń.

Branża:

Media

Siedziba:

Warszawa

Pracownicy:

1 500

Współpraca od:

2017

AUTOMATYZACJA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

Zazwyczaj największym wyzwaniem jest zlokalizowanie i zaangażowanie odpowiednich zasobów po stronie klienta. Proces ten wymaga dużej terminowości, a dla wielu osób jego obsługa stała się dodatkowym zadaniem, będącym niejako obok ich podstawowych kompetencji.

AEQUAM, Zarządzanie operacyjne, obsługa zgłoszeń

Jarosław Michaluk

Partner w AEQUAM

Obsługa procesów RODO w systemie iGDPR

Główne procesy RODO, w tym obsługę zgłoszeń podmiotów danych można z sukcesem obsługiwać w systemie iGDPR. Gwarantuje to istotne usprawnienie pracy. Jeśli jesteś zainteresowany jak to robić, przejdź na stronę iGDPR poznaj finkcjonalności oraz testuj system bez zobowiązań przez 21 dni.