RODO i compliance

RODO i Compliance: Zarządzaj RODO i wspieraj Compliance

AEQUAM, Rodo i compliance, wdrożenie rodo

Zgodność z prawem

Żyjemy w epoce informacji. Nieodłączną cechą funkcjonowania większości firm i instytucji jest gromadzenie i przetwarzanie danych. Niewątpliwie właściwe wykorzystanie danych ma wpływ na jakość świadczonych usług oraz dopasowywanie ich do potrzeb klienta. Dane są gromadzone, analizowane, a wyniki analizy interpretowane. Na tej podstawie podejmuje się decyzje biznesowe. Jednak praca z danymi, często powierzonymi, niesie określone ryzyko. Dlatego należy przetwarzać je zgodnie z prawem, odpowiednio zabezpieczać, a także stosować właściwe mechanizmy kontrolne. Warto wspierać się w tych obszarach dostępną technologią. Stąd duża waga obszaru RODO i compliance

4 rzeczy, które są kluczowe by osiągnąć sukces

RODO

Dane osobowe to w określonych sytuacjach pliki cookies czy inne ślady pozostawione w sieci. Szczególnie jeśli planujesz transformację cyfrową i prowadzisz działalność wspierając się nowoczesnymi technologiami, warto o tym pamiętać.

NIS

Przywoływana transformacja cyfrowa stwarza przestrzeń do potencjalnych nadużyć. NIS obliguje do oceny ryzyka oraz wprowadzania wynikających z jego poziomu środków ochrony (technicznych i organizacyjnych).

Transparentność i etyka

W ostatnich latach pojawia się dużo regulacji w obszarze Compliance. Przykładem może być RODO czy NIS. Logika tych regulacji zbudowana jest na umiejętnym zarządzaniu ryzykiem, przewidywaniu go, monitorowaniu i zapobieganiu w porę.

Narzędzia

Ważnym aspektem Compliance jest szczelność. Tu z pomocą przychodzą zagadnienia z obszarów związanych z procesami biznesowymi. W określonych sytuacjach warto wspierać się narzędziami IT.

Jak możemy Ci pomóc?

Zarządzanie ryzykiem wymaga dobrych umiejętności analitycznych, bowiem to od dobrze zrealizowanej fazy wstępnej zależy właściwa identyfikacja ryzyka. Dopiero wtedy definiuje się właściwe działania mitygacyjne i przystępuje do ich wdrażania.

Posiadamy doświadczenie we wszystkich z wymienionych obszarów. Audytowaliśmy obszary związane z RODO i Compliance, wdrażaliśmy RODO w średnich i dużych firmach, a także wspieraliśmy klientów w operacyjnej obsłudze RODO, w tym świadczyliśmy usługi outsourcingu obsługi procesów RODO (zgłoszenia, upoważnienia). Na tej podstawie stworzyliśmy System iGDPR, rozwiązanie do kompleksowego zarządzania RODO, z którego korzysta z sukcesem wiele firm i instytucji.

Bądź gotowy do zmiany

RODO I COMPLIANCE

Często obszary RODO i Compliance traktowane są jako domena działów prawnych. Jednak właściwa organizacja działań, wsparcie operacyjne i wykorzystanie narzędzi IT są tu nie do przecenienia.

Bartosz Bujak

Partner w AEQUAM