Transformacja modelu

Transformacja biznesowa

Transformacja modelu czyli jak zmierzyć się z nowym segmentem rynku?

Problem 

Model biznesowy od podstaw

Klient z sektora finansowego podjął decyzję w ramach przyjętej strategii, aby wdrożyć nowe usługi w nowym segmencie rynku, który obejmuje ofertę dla klientów detalicznych w całej Polsce. Wcześniej nie obsługiwał klientów detalicznych i nie posiadał także adekwatnego modelu biznesowego. Dlatego niezbędna była transformacja modelu.

Rozwiązanie 

Model biznesowy uszyty na miarę

W ramach transformacji modelu opracowaliśmy wraz z klientem pełny model biznesowy, w tym m.in. analizę grupy docelowej, kluczowych czynników sukcesu, korzyści, czynników przewagi konkurencyjnej, ryzyka oraz wewnętrznego sposobu funkcjonowania. Stworzyliśmy architekturę i mapę procesów, w tym np. proces kwalifikacji projektów inwestycyjnych, grupę procesów w obszarze zakupowym, procesy korespondencji przychodzącej i wychodzącej, procesy prawne, procesy windykacyjne. Na koniec, w oparciu o model biznesowy opracowaliśmy korporacyjną architekturę IT.

Korzyści 

Terminowa obsługa klientów detalicznych przy minimalnych nakładach

Model biznesowy ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu organizacji. Projekt spowodował przygotowanie konkurencyjnej oferty dostępnej dla klientów. Tym sposobem transformacja modelu został przeprowadzona i można było uznać ją za udaną. Istotne dla klienta znaczenie miało także wykorzystanie narzędzi z obszaru transformacji cyfrowej.

Branża:

Finanse

Siedziba:

Warszawa

Pracownicy:

1 000+

Współpraca od:

2017

TRANSFORMACJA BIZNESOWA

Jakkolwiek klienci znają świetnie obszary biznesu w jakich funkcjonują i śledzą innowacje pojawiające się na rynku, to zdolności i umiejętności do wprowadzania zmiany są ograniczone. Skorzystanie z wiedzy praktyków przynosi zamierzony efekt.

AEQUAM, zarządzanie zmianą, transformacja biznesowa, transformacja modelu

Jarosław Michaluk

Partner w AEQUAM