Transformacja biznesowa

Transformacja biznesowa: Wprowadź zmianę dopasowaną do Twoich potrzeb

AEQUAM, zarządzanie zmianą, transformacja biznesowa, transformacja modelu

Jak się to tego zabrać?

Celne zaadresowanie potrzeb klienta, to najlepsza droga do sukcesu przedsiębiorstwa. Wymaga to szybkiego i sprawnego reagowania na zmieniające się otoczenie biznesowe, nieustannej pracy nad efektywnością działania oraz implementowania innowacyjnych rozwiązań. Niezbędnym do osiągnięcia tych celów jest opracowanie przejrzystego dla wszystkich pracowników modelu biznesowego, określenie jasnych i mierzalnych celów oraz implementacji właściwych działań. Na tym polega transformacja biznesowa. Jednym z najważniejszych wyzwań jakie staje dziś przed większością firm jest transformacja cyfrowa.

Jak opracować strategię transformacji biznesowej?

Otoczenie

Bacznie obserwuj zmieniające się otoczenie, zachowania oraz potrzeby klientów i konfrontuj to z celami, jakie stawiasz swojej firmie. Reaguj w porę planując i wdrażając zmianę. Podejmuj wyzwania, ważąc ryzyko. Mierz rezultaty, bo zmiana to proces ciągły.

Organizacja

Weryfikuj czy organizacja funkcjonuje w sposób optymalny i czy zasoby są właściwie wykorzystywane. Analizuj procesy biznesowe, dokumentuj je, monitoruj i optymalizuj, automatyzuj je oraz alokuj odpowiednie zasoby do ich obsługi.

Digital

Zmieniaj swoją organizację wykorzystując coraz powszechniej obecne narzędzia transformacji cyfrowej takie jak sprzedaż w Internecie, e-usługi, interaktywne media wraz z reklamą cyfrową czy optymalne wykorzystanie danych i “złoty rekord”.

Kultura

Komunikuj zmianę i przygotowuj organizację do jej wdrożenia. Staraj się, by mieć wszystkich po swojej stronie. Pozwól by każdy rozumiał zmianę, znał ryzyko, wiedział jakie jest jego miejsce i utożsamiał się z tym, co niesie zmiana. Pozwól każdemu być elementem zmiany.

Jak możemy Ci pomóc?

Realizowaliśmy projekty z obszaru transformacji biznesowej. W naszej metodyce spinamy wszystkie jej elementy . Nawet jeśli zmiana dotyczy jednego z elementów np. jest transformacją cyfrową, musi komponować się z przyjętą strategią i wspierać cele, jakie stawia przed sobą firma.

Każdorazowo uwzględniamy uwarunkowania branżowe, a także istniejące regulacje prawne, mające wpływ na otoczenie prowadzonej działalności. Chcesz przeczytać o jednym z takich projektów?

Bądź gotowy do zmiany

TRANSFORMACJA BIZNESOWA

Dobra definicja zmiany, zamierzonego celu oraz kryteriów sukcesu pozwalają najlepiej ocenić sukces transformacji. Im bardziej wymierne i przejrzyste kryteria, tym łatwiejsza ocena.

Jarosław Michaluk

Partner w AEQUAM