Złoty rekord klienta

Transformacja cyfrowa, technologia IT/ Dane

Jak pozyskać złoty rekord klienta?

Problem 

Grupa kilka podmiotów świadczących komplementarne usługi

Klient będący grupą firm działających w obszarze finansów. Każda ze spółek prowadzi działalność komplementarną do innych. Idealna sytuacja do cross-sellingu i up-sellingu? Tak, ale… By tak robić niezbędne są odpowiednie zgody od klientów. Mnogość systemów i miejsc zapisywania zgód stanowiła sporą barierę, by poznać odpowiedź na pytanie, czy są takie zgody i ile ich jest? Jak duża jest liczba klientów z tzw. „złotym rekordem”?

Rozwiązanie 

Odpowiedź w danych

Zidentyfikowaliśmy wszystkie źródła danych, dokonaliśmy analizy i w rezultacie uzyskaliśmy odpowiedź zwrotną wskazującą grupę klientów, do których można skierować ofertę z innych spółek z grupy. Analiza wymagała weryfikacji czy podstawy prawne do przetwarzania danych były ważne (prawidłowo przedstawiony obowiązek informacyjny, ważnie zebrana zgoda). W kolejnych krokach, czy pozwalają one na realizację potrzeby biznesowej jaką była wspólna oferta grupy dla klientów poszczególnych podmiotów. Poddaliśmy analizie kilkadziesiąt milionów rekordów opisujących pozyskane na przestrzeni lat zgody, zarówno w rygorze RODO jak i Prawa Telekomunikacyjnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

Korzyści 

Potencjał grupy

Wykorzystany potencjał grupy w przypadku klientów, u których zebrano prawidłowe zgody i jasno wyznaczona metoda zbierania zgód dla całej grupy na przyszłość, tak by w dłuższej perspektywie istotnie powiekszyć bazę do cross-sellingu i up-sellingu.

Branża:

Finanse

Siedziba:

Wrocław

Pracownicy:

1 000+

Współpraca od:

2018

ANALIZA DANYCH

Projekty z obszaru analizy danych pozwalają niejednokrotnie uwolnić ukryty potencjał zasobów jakimi są dane. Często dane z pozoru nieużyteczne, po znalezieniu określonych relacji nabierają nowej wartości. 

AEQUAM, Transformacja cyfrowa, złoty rekord klienta

Jarosław Michaluk

Partner w AEQUAM