Transformacja cyfrowa, technologia IT i dane

Transformacja cyfrowa: Wybierz optymalną organizację IT i wykorzystaj potencjał danych 

AEQUAM, Transformacja cyfrowa, złoty rekord klienta

Technologia – jak do tego podejść?

Właściwe wykorzystanie technologii przynosi wymierne korzyści w realizacji celów biznesowych. Co zatem znaczy „właściwe”? Oznacza to, że infrastruktura powinna stanowić integralną część biznesowego kontekstu działalności i powinna być do owego kontekstu dopasowana. Organizacja IT powinna w efektywny i mierzalny sposób świadczyć usługi wewnątrz organizacji oraz powinna mieć optymalną architekturę IT, odpowiadającą we właściwy sposób na potrzeby biznesowe. Powinna mieć przyjęty optymalny model finansowania środowiska IT, a procesy wytwórcze oprogramowania powinny być prowadzone we właściwy sposób. Tego dotyczy transformacja cyfrowa. Mamy kompetencje by w tym pomóc, aby Twoja organizacja IT wyglądała w taki sposób.

4 rzeczy, które są kluczowe by osiągnąć sukces

Dane

Korzystaj z danych jakie posiadasz i są dla Ciebie dostępne. Dbaj o dane, czyść je, agreguj, przetwarzaj i analizuj. Co bardzo ważne, musisz to robić w sposób zgodny z prawem i przestrzegać wszystkich zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Systemy

Czasem mówi się, że na technologię można wydać dowolną ilość pieniędzy. Jednak bardzo ważne jest, by planować rozwiązania, które mają uzasadnienie ekonomiczne, a ich eksploatacja będzie przebiegać w przyjazny dla użytkownika i efektywny sposób.

Architektura

Aby zapewnić spójny rozwój systemów oraz by wspierały one we właściwy sposób to, co planujemy robić, należy pamiętać o architekturze korporacyjnej zawierającej m. in. metodyki, standardy, modele referencyjne czy ramy określające zdolności architektoniczne organizacji.

Efektywność

Negatywna ocena funkcjonowania działów IT, zarówno w obszarze dostarczania oprogramowania, jak i wsparcia wewnętrznego wynika zwykle z nieoptymalnego sposobu zarządzania tą strukturą, a nie z braku kompetencji personelu.

Jak możemy Ci pomóc?

Technologia to niezwykle wdzięczny obszar i może przynieść każdej organizacji nieocenione korzyści. Jest jeden warunek, właściwe jej wykorzystanie. Niezastosowanie się do tej reguły może sporo kosztować. Dlatego tak, jak w przypadku innych obszarów, każdy projekt zaczynamy od jeszcze lepszego zrozumienia tego, czym zajmuje się klient i jakie wymierne cele stawia swojej organizacji.

Realizowaliśmy projekty transformacji cyfrowej, audytu procesów IT i ich efektywności oraz procesu wytwórczego oprogramowania, tworzyliśmy architekturę korporacyjną, wspieraliśmy klientów (będąc po ich stronie) we wdrożeniach IT. Budowaliśmy systemy do analizy dużych zbiorów danych oraz stworzyliśmy własne systemy informatyczne.

Bądź gotowy do zmiany

TECHNOLOGIA IT/ DANE

Analiza dużych zbiorów danych dostarcza wielu informacji. Z tej perspektywy, warto pamiętać o właściwej inwentaryzacji posiadanych zbiorów danych, a przeszukując dane, wskazane jest, by pamiętać o kontekście biznesowym ich użycia.    

Bartosz Bujak

Partner w AEQUAM