Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie operacyjne: Zamień nieefektywne działania na sprawne procesy 

AEQUAM, Zarządzanie operacyjne, obsługa zgłoszeń

Jak to zorganizować?

Do niedawna bieżąca praca operacyjna wykonywana była często nieefektywnie, z nadmiernym wykorzystaniem dokumentów papierowych, co w przypadku zwiększającej się ilości zadań często powodowało opóźnienia i wymuszało angażowanie dodatkowych zasobów. Zawsze w takiej sytuacji pomocą jest odwzorowanie codziennych działań w formie procesów oraz ich automatyzacja, a także właściwe planowanie zasobów. Świat nie stoi jednak w miejscu, a globalna pandemia spowodowała wielokrotnie konieczność rewizji strategii, a co za tym idzie optymalizację kosztów oraz metod funkcjonowania. Właściwe zarządzanie operacyjne w tym pomaga.

4 rzeczy, które są kluczowe by osiągnąć sukces

Procesy

Analizuj procesy biznesowe, dokumentuj ich przebiegi, monitoruj i optymalizuj. Pamiętaj by zawsze wspierały one Twoją strategię. Zwiększaj efektywności działań i obniżaj ich koszty. Zbieraj dane, by ciągle udoskonalać procesy.

Satysfakcja klienta

Punktem wyjścia do procesu doskonalenia obszarów operacyjnych powinny być dane dotyczące satysfakcji klienta. Bardzo użyteczne jest badanie satysfakcji klienta zarówno zewnętrznego, jak wewnętrznego. Wykorzystuj tę wiedzę, by zmieniać sposób działania.

Zasoby

Wykorzystuj zasoby w sposób optymalny. Z pewnością pomogą w tym właściwie zaimplementowane procesy biznesowe. Pozwoli to na właściwą relokację zasobów. Jeśli są ku temu podstawy, rozważ działania konsolidacyjne.

Outsouring

Rozważ, czy na pewno optymalnym rozwiązaniem dla twojego przedsiębiorstwa jest budowanie kompetencji wewnętrznych, zwłaszcza w obszarach, które nie są związane bezpośrednio z Twoją działalnością. Może warto pomyśleć o outsourcingu?

Jak możemy Ci pomóc?

Nasze doświadczenie zdobywaliśmy podczas licznych projektów związanych z optymalizacją, doskonaleniem pracy operacyjnej i zarządzania operacyjnego. Wymiernym rezultatem projektów optymalizacyjnych w obszarze modernizacji procesowej były sytuacje, gdy najwięksi oponenci zmiany po jej przeprowadzeniu stawali się adwokatami zmian.

Optymalizując procesy zawsze sięgamy do strategii podmiotu oraz wysokopoziomowych celów, jakie mają one wspierać. Zdobywaliśmy doświadczenie zarówno będąc dostawcą rozwiązań, jaki i podmiotem obsługującym procesy w imieniu klienta. Przykład?

Bądź gotowy do zmiany

OPERACJE

Jedną z kluczowych kwestii w optymalizacji obszarów operacyjnych jest sposób optymalizacji. Dziś wielokrotnie okazuje się, że bardziej opłacalne jest skorzytanie z opcji outsoucingu czy też zbudowanie centrum usług wspólnych, niż budowanie kompetencji lokalnie.

Jarosław Michaluk

Partner w AEQUAM