Z sukcesem pomagamy w zarządzaniu zmianą

Rozwiązujemy prawdziwe problemy

97% skrócony czas podpisu sprawozdań

127 tys. klientów obsługują nasze procesy

67% skrócony czas obsługi windykacji

6,5 tys. wydanych upoważnień RODO

48 tys. obsłużonych żądań RODO/GDPR

6 dni skrócony proces akceptacji faktury

Zawsze staramy się, by wynikiem realizowanych przez nas projektów były wymierne rezultaty związane z funkcjonowaniem naszych klientów. Zarządzamy zmianą, a podejmując się nowych wyzwań staramy się, by były one opisane wskaźnikami pokazującymi jednoznaczne korzyści.

TRANSFORMACJA BIZNESOWA

Pomagamy zdefiniować zmianę i z sukcesem ją wdrażamy

Umiejętne zarządzanie zmianą jest kluczem. Rosnąca konkurencyjność i rozwój nowoczesnych technologii powodują zmiany w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw. Pojawia się wiele nieplanowanych czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19, mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Aby utrzymać pozycję rynkową i zapewnić ciągły rozwój firmy niezbędnym staje się szybkie reagowanie na te zmiany, a niejednokrotnie podjęcie ryzyka i próba ich wyprzedzenia. Koncentrując się na realizacji celów biznesowych, siłą rzeczy firma nie wykształca silnych kompetencji w przeprowadzaniu zmiany. 

Bądź gotowy do zmiany

AEQUAM, zarządzanie zmianą, transformacja biznesowa, transformacja modelu
AEQUAM, Zarządzanie operacyjne, obsługa zgłoszeń
ZARZĄDZANIE OPERACYJNE

Planujemy i implementujemy model operacyjny

Właściwa odpowiedź na potrzeby klienta to droga do sukcesu przedsiębiorstwa. Wymaga to sprawnego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego, nieustannej pracy nad poprawą efektywności w działaniu oraz implementowania innowacyjnych rozwiązań. Niezbędnym do osiągnięcia tych celów jest opracowanie przejrzystego dla wszystkich pracowników modelu operacyjnego, określenie jasnych i mierzalnych celów oraz optymalizacja działań. Wtedy w pełni można wykorzystać potencjał ludzi.

Bądź gotowy do zmiany

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Optymalizujemy service management i automatyzujemy procesy biznesowe

By osiągać jak najlepsze rezultaty bieżąca praca operacyjna powinna być wykonywana w efektywnie, działania zaplanowane w odpowiedni sposób, a w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach wsparte właściwymi narzędziami IT. Służą do tego systemy typu ITSM oraz ESM (IT/ Enterprise Service Management). Dzięki nim Twoja firma przeniesie się w nowy wymiar sprawności organizacyjnej. Nasza firma jest partnerem IFS w zakresie takich właśnie rozwiązań (IFS assyst).

Bądź gotowy do zmiany

AEQUAM, Automatyzacja procesów, podpis kwalifikowany
AEQUAM, Rodo i compliance, wdrożenie rodo
RODO I COMPLIANCE

Wprowadzamy zmianę, dzięki której obszar compliance jest w pełni kontrolowany

Działanie w niepewnym otoczeniu biznesowym mnoży ryzyko związane z podejmowaniem decyzji biznesowych. Dlatego zarówno regulatorzy, jak i przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji tego ryzyka tak, by funkcjonować w zgodności z obowiązującym prawem. By to osiągnąć należy wytworzyć właściwy zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowania ryzyka natury prawnej. Nie jest to, jak mogłoby się wydawać, wyłącznie zagadnienie prawne. Istotną jego komponentą jest operacjonalizacja i wdrożenie zasad.

Bądź gotowy do zmiany

TRANSFORMACJA CYFROWA, TECHNOLOGIA IT/ DANE

Pomagamy wykorzystać technologię w sposób optymalny

W dobie Online i Digital nie trzeba nikogo przekonywać, że właściwe wykorzystanie technologii, przynosi wymierne korzyści w realizacji celów biznesowych. Infrastruktura stanowi integralną część biznesowego kontekstu działalności i powinna być do owego kontekstu dopasowana. Należy ją planować już w fazie tworzenia modelu biznesowego. Niejednokrotnie rozwiązania technologiczne dostępne na rynku wymuszają taki model działania. Właściwe rozwiązaniu pomagają w najlepszy sposób korzystać z nieocenionych zasobów firmy jakimi są dane. 

Bądź gotowy do zmiany

AEQUAM, Transformacja cyfrowa, złoty rekord klienta

Co nowego u nas?

AEQUAM partnerem IFS

Nasza firma została partnerem IFS w zakresie rozwiązania ITSM (IT Service Management) oraz ESM (Enterprise Service Management) – IFS assyst.
IFS assyst umożliwia zarządzanie przez przeglądarkę wszystkimi wewnętrznymi procesami usługowymi w twojej firmie. Jako aplikacja typu codeless IFS assyst umożliwia użytkownikom w zespołach biznesowych, technicznych i nietechnicznych tworzenie w łatwy sposób różnych modeli architektury świadczenia usług dla wybranych obszarów np. prawny, HR, IT itd. IFS assyst uzyskał certyfikat PinkVERIFY™ ITIL® 4 dla 17 praktyk i jest jednym ze światowych liderów w tym obszarze.

Odwiedź IFS

Oprogramowanie iGDPR

W 2020 roku stworzyliśmy od postaw System iGDPR. Zbudowaliśmy go po to, aby ułatwić i uporządkować zarządzanie RODO w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach. Czerpaliśmy z naszych doświadczeń we wdrożeniach RODO w średnich i dużych firmach na szczeblu krajowym, ale także międzynarodowym. Projektowaliśmy, testowaliśmy rozwiązania i wdrażaliśmy je tak, by System, który powstał odpowiadał na potrzeby naszych Klientów. Cieszymy się, że ukończyliśmy ten ważny etap naszego projektu, teraz przekazujemy nasz produkt w ręce naszych Klientów.

Odwiedź iGDPR.eu

iGDPR

Nowe otwarcie na rynku rozwiązań zarządzania RODO i compliance.

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Chcesz dowiedzieć się więcej lub masz pytania dotyczące naszej działalności? Napisz do nas.