Modelowanie procesów, a praktyczne rezultaty (cz. 1)