Jaroslaw Michaluk

Nasze doświadczenie to klucz do Twojego sukcesu

Jarosław Michaluk

Partner

Rozumie potrzebę klienta i potrafi połączyć to z rozwiązaniem, a przede wszystkim jego implementacją. Jakkolwiek optymista, uważa, że w przedsięwzięciach niezwykle istotne jest zarządzanie ryzykiem.
Od ponad dwudziestu lat związany z branżą konsultingową i technologii IT. Pełnił różne funkcje zarządcze w czołowych podmiotach tej branży. Skoncentrowany na szukaniu rozwiązań, które poprawiają funkcjonowanie organizacji klienta oraz będą wspierać realizację jego celów strategicznych.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w projektach, w ramach których budowano strategię korporacyjną i konkurencyjną, tworzono modele operacyjne (procesy, architektura organizacji) a także planowano, projektowano i wdrażano kompleksowe rozwiązania informatyczne, wspierające różne organizacje. Zdobył doświadczenie w obszarze kreowania wartości w sektorze administracji publicznej (Public Service Value) a także w zakresie analizy problemów biznesowych, analizy decyzji oraz prawnego kontekstu biznesu. Brał udział w projektach związanych z kompetencją administracji podatkowej, budżetowaniem zadaniowym, a od kilku lat specjalizuje się także w obszarze danych osobowych, wspierając podmioty w operacjonalizacji procesów dotyczących tego zagadnienia.
Od lat pełni rolę niezależnego eksperta, doradcy i biegłego w różnych podmiotach z sektora publicznego i komercyjnego.

Specjalizacje:

  • Transformacja biznesowa
  • Dane osobowe & Compliance
  • Automatyzacja biznesu

NASZE CREDO

Aequam memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis. 

Pamiętaj zachować spokój umysłu tak w nieszczęściu, jak i w powodzeniu.

 

Horacy

poeta rzymski